Sangsvaner

Varanger i Øst Finnmark er ved siden av Pasvik det mest ettertraktede området i Norge for fuglekikking. Flere svært sjeldne fuglearter er observert her. Ekkerøy er godt kjent for sitt sørvendte og svært lett tilgjengelige fuglefjell, der det ligger imponerende til med sine klipper ved Varangerfjorden.

Her holder ca. tretti tusen krykkjer til fra mars til august. Resten av året er de ute på det åpne havet. Å drive med fuglekikking er en attraktiv hobby for mange som kommer til Ekkerøy.

Fuglekikking er en attraktiv hobby for mange som kommrer til Ekkerøy.

50 fuglearter på Ekkerøy

Foruten fuglefjellet finnes det om lag 50 fuglearter på Ekkerøy. Stellerand kan ses rundt Ekkerøy hele året. Ellers kan du som fuglekikker blant annet se

 • havørn
 • skarv
 • praktærfugl
 • laksand
 • siland
 • teist
 • alke
 • lomvi
 • lunde
 • havhest

Spove- og snipefugler, rødstilk, tjeld, brushane, bekkasin-fugler, vipe, sandløper er andre arter. Bruker du god tid i Varanger og Ekkerøy, kan du få sett perleugle eller snøugle.

Som følge av det rike fuglelivet er det etablert to naturreservater på og ved Ekkerøy. Reservatet oppå selve Ekkerøy ble etablert i 1983 for å bevare et viktig hekkeområde for fugler. Foruten fuglefjellet er det også et rikt fugleliv i den grunne bukta på nordsiden av halvøya, langs fjæra og på platået oppe på halvøya – med myr, hei og flere små vann.

To naturreservater på Ekkerøy

Like øst for bygda Ekkerøy ligger også Storelvosen naturreservat som ble etablert i 1991 for å bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området. Området omfatter en stor og velformet subarktisk strandeng med mange plantesamfunn og et stort antall arter. Området er et viktig rasteområde for våtmarksfugl, særlig om våren.

Ved en av strendene på Ekkerøy er det nå utplassert et fotoskjul slik at du kan sitte godt når du skal se på fugler. Ekkerøy er med sine flotte strandområder og tarebelter et av Varangerfjordens beste plasser å komme tett på flere arter sniper (som fjæreplytt, myrsnipe, tundrasnipe, sandløper, dvergsnipe, temmincsnipe, polarsnipe, steinvender, sandlo, brusfugl). Skjulet, som ligger få meter fra Ekkerøy feriehus sine leiligheter, kan du fritt bruke.

Vil du ha siste nytt om fuglelivet i Varanger – gå til www.biotope.no

Storskarv

Ekkerøy feriehus leier ut GPS selvguidingsystem

Å finne fugler i et helt ukjent område kan være en vanskelig oppgave. Varanger og Ekkerøy har mange eksklusive fugelarter og utmerkede fugleområder. Men det er lite informasjon om når og hvor man skal finne drømmefuglen for fuglekikkeren som ikke er lokalkjent. Ekkerøy Feriehus har løsningen for deg!

Som fuglekikkende gjest i Ekkerøy Feriehus sine feriehus har du tilgang til vårt selv-guidingsystem. Systemet består av en GPS-navigator med ferdig programmerte interessepunkter. Hvert punkt har et informasjonsark tilknyttet seg, med utførlig beskrivelse av hvilke fugler du kan forvente, samt hvilken strategi du skal velge for å ha størst sjanse til å lykkes med fuglekikking i Varanger og på Ekkerøy.

Ønsker du å leie gps/infobok kan du ta kontakt med oss på: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Besøk Varangers fuglerike - fantastiske Hornøya

Besøk fantastiske Hornøya!

Hornøya er Norges østligste øy, og ligger en drøy kilometer utenfor Vardø i Barentshavet.
Vardø ligger 45 minutters kjøring fra Ekkerøy i østlig retning. Hornøya er lett tilgengelig, bare 10 minutters båttur fra Vardø havn. 
På tur ut til Hornøya får du en forsmak på Hornøyas rike fugleliv. Her er det stor trafikk av fugl som enten er på vei ut eller inn fra det fiskerike ishavet for å skaffe seg mat. 

Når du kommer til Hornøya blir du satt i land like under fuglefjellet. 
Fuglefjellet er lett tilgjengelig og har et bredt utvalg av arter.

Unik fuglebestand

Her finner du for eksempel Europas lettest tilgjengelige koloni av polarlomvi, en art som bare hekker i arktiske områder. Fuglebestanden er unik. Her finner du også sjøfugl som lundefugl, alke, lomvi, krykkje, storskarv, teist, toppskarv og havsvale.
 På de flatere partiene på Hornøya hekker store mengder gråmåker, fiskemåker og svartbak. Hornøya og Varangerfjorden er et av de viktigste overvintringsområdene til de arktiske andeartene stellerand og praktærfugl.


I motsetning til det karrige arktiske landskapet på den nordlige delen av Varangerhalvøya, har Hornøya en frodig vegetasjon som er et resultat av rik gjødsling fra fuglene på øya.
Hornøya er fredet som naturreservat, og det er ferdsels begrensning på øya. En oppmerket sti sørger for at alle artene er synlige, mange av dem vil du kunne observere på kloss hold. Ta med nistepakke, noe varmt i koppen og ikke glem fotoapparat. Bruk stien og ikke forstyrr fuglene unødig. Ha et flott opphold på spektakulære Hornøya! Vardø havn KF. har daglige turer ut til Hornøya i sommerhalvåret.

Varighet båt-tur: Max 6 timer, min 2 timer.

Avganger fra Vardø havn mandag-fredag: 9.00, 10.30, 11.30, 13.30.
Avgang Hornøya: 03.00

Lørdag/søndag: 12.00

Avgang Hornøya: 03.00


Sesong: 1. mars-1. september

Kapasitet: Max 24 pers. pr. tur

Pris: 350 NOK p.p.

www.vardohavn.no

Varangers fuglepark i Vestre Jakobselv

Fuglepark i JakobselvBesøk Varanger fuglepark i Vestre Jakobselv vår eller sommer. Denne lokaliteten har informasjonsskilt, en kort sti, benker og fuglekasser for småfugl og ugler. Denne lokaliteten har Lappmeis som fast innslag på foringen store deler av året. Her kan du også se polarsisik og arter som gråsisik, bjørkefink, kjøttmeis, granmeis, grønnfink, gråspurv, sorthvit fluesnapper, pilfink mm. Mulighet også for nøtteskrike og dompap. Her er det også sannsynlig at både tretåspett og dvergspett dukker opp.

Pris: 200,- kr for inntil 5 timer samme dag. Bilvei helt fram. Tidsperiode: Slutten av april til ut August.

Varanger fuglepark har også et fotoskjul som er plassert ca tre meter unna foringsplassen. Det er plass til fire fotografer samtidig.

Tips om hvordan øke mulighetene for å få tatt gode foto vil bli gitt.

Pris: 500,- kr pr person for inntil 5 timer samme dag.

www.varanger.info

Ørnesafari i Båtsfjord

Havørnen er den største rovfuglen i Nord Europa og den fjerde største ørnen i verden.Båtsfjord, Syltefjord og Stauran fuglekoloni har et fantastisk fugleliv. 
Artene og individene er talløse. Men én art skiller seg ut fra de andre, den store havørnen.

Havørnen er spesielt tallrik i området rundt Stauran. Ved noen tilfeller har vi observert opptil 38 individer på èn gang. Man kan finne havørnen ved Stauran fuglekoloni hele året rundt, men det er særlig om våren og tidlig om sommeren at havørnen trives. Dette fordi andre arter kommer hit hvert år for å hekke, noe som gjør Stauran fuglekoloni til et utømmelig spiskammer. Havørnen er den største rovfuglen i Nord-Europa og den fjerde største ørnen i verden.

Arctic Tourist har daglige turer til Stauran Fuglekoloni. Det er en tur som tar ca 10 minutter fra vår base i Syltefjord. Vi garanterer et spektakulært syn i Stauran Fuglefjell, enten du får se havørnen eller ikke.

Stauran Fuglefjell ligger i Syltefjord i Båtsfjord Kommune. Med sitt strekk på hele 3 km og over 220 meter høyt er det blant Norges største fuglefjell. Tidligere anslo man at 3–4 mill. fugl, vesentlig krykkjer, hekket her. Men bestanden har gått endel tilbake slik at det nå hekker rundt 150 000 par krykkjer her noe som gjør Stauran til Norges største krykkjelokalitet. I tillegg hekker en stor koloni havsuler her. Alke, lomvi, polarlomvi og lundefugl er også godt representert.

Varangerveien - en av norges nasjonale turistveier

varangervei sommer

Ekkerøy ligger langs en av Norges nasjonale turistveier. Disse skal vise fram det ypperste vi har av norsk natur. Langs Varangerveien får du en spektakulær og rolig kjøretur i et fantastisk landskap. Strekningen Vardø-Hamningberg er stengt på vinteren.