Opplev magiske Ekkerøy

14 kvinner fra Ekkerøy ble på 1600-tallet brent på bål med myndighetenes velsignelse. Kvinnene hjalp til når folk eller dyr var syke, men ble dømt for trolldom når fisket sviktet og båter gikk ned.

Kvinnene på Ekkerøy samlet urter i naturen som de kokte sammen og gav de til de syke. Trolig drev de kun med hvit magi, men ble beskyldt for svart magi. De fleste var gift, og nesten alle utenom samiske Guri, var norske kvinner. Det finnes ikke direkte spor etter kvinnene på halvøya, men midt i bygda – «Været» – har man funnet spor etter brønner fra senmiddelalderen. Den gamle skolen (lys murbygning) ligger i «Været» om du kunne tenke deg å oppsøke området kvinnene høyst trolig bodde i.

Jord, hav og måne er fortsatt tre sentrale naturelementer som noen av dagens trollkvinner og menn bruker for å hjelpe folk med plager eller sykdommer. Ja for de finnes fortsatt. Har man hudsykdommer skal man gå til nærmeste elveløp eller fjære og finne tre steiner under vann som man stryker over sårstedet, for så å legge stenene tilbake. Kanskje skulle du teste det ut i «Lykkesteinsfjæra» som ligger rett øst for de store fiskehjellene nært fuglefjellet på Ekkerøy, og et steinkast fra Ekkerøy Feriehus sine Bird view apartments?

Tanken bak ritualet er at det som jorda har gitt deg, skal den ta tilbake. Oppi alt dette er månens kraft viktig – behandlingen skulle helst skje når det var fullmåne.

Har du ikke tro på våte steiners helbredelse kan du i stedet finne deg en lykkestein.Fra gammelt av het at en stein med en gjennomgående linje tvers gjennom steinen, kunne bringe lykke. Eller kanskje finner du deg bare en stein som er god å holde i. Det går bra det og.

Velkommen tilEkkerøy!