Se unikt fugleliv

En av Ekkerøys største attraksjoner er det rike fuglelivet. Rosinen i pølsa er et av de mest tilgjengelige fuglefjell i Nord-Europa. En svipptur fra E75 og tre minutters gange fra parkeringsplassen så står du der – midt i et hvitt inferno.

Det er «våres vår» når vi kan høre og se de første krykkjene i februar/mars. Gjennom lyse netter og kalde dager kjemper ca. 30 000 krykkjer om de beste hekkeplassene i de stupbratte fjellveggene. Fra noen av Ekkerøy feriehus sine leiligheter kan du følge denne kampen.

I juni får de unger, og hele familien reiser tilbake til andre himmelstrøk når de er flyvedyktige i august. Da blir det stille igjen på Ekkerøy, og vi får et første varsel om at det også er mørke netter i midnattsolas land.

Foruten fuglefjellet finnes det om lag 50 fuglearter på Ekkerøy. Stellerand og praktærfugl er to av attraksjonene og kan ses rundt Ekkerøy feriehus nesten hele året. Ellers finner du mye havørn, skarv på bergene, tjeld i fjæra, brushanen som leker seg, den ivrige havhesten eller helten over alle helter; fjæraplytten som finner mening i å være på Ekkerøy hele året. Her overlever den de tøffeste stormene, de kaldeste vintermånedene og de mørkeste desemberdagene.

Som følge av det rike fuglelivet er det etablert to naturreservater på Ekkerøy. Disse er oppretta for å bevare viktige hekke- og rasteområder for fuglene og subarktiske planter.

«Fugler er en hverdagskilde til skjønnhet, visdom og undring. De hjelper oss til å være nærværende og oppmerksom.»

Claire Thompson

Velkommen tilEkkerøy!