Vandre på Ekkerøy

Lufta er rå og himmelen høy over Ekkerøy. Havørna jakter, og plutselig er himmelen over fuglefjellet et inferno i hvitt.

Foto: Bjarne Riesto

Ørnas sterke vingeslag gjør livet farlig for hekkende krykkjer på små reder i stupbratte klipper. Vi blir fort vitner til en kamp på liv og død.

Farlig eggjakt

Tidligere hadde havørna konkurranse fra en lokalbefolkning på eggjakt. De brukte spesialstenger for å hente inn egg, stod i stiger eller hang i tau fra toppen og fant ferske krykkjeegg som de brukte i vaffelrøra eller solgte til cafeer i Vadsø. Noen plukket 300 egg på en dag.

Full av spor

Ekkerøy og Varanger er full av spor i naturen etter andre verdenskrig. Her kan du lese om en krig som kom tett på natur og lokalbefolkning. På Ekkerøy var det flere hundre tyske soldater som okkuperte privathus, skole, samfunnshus og bedehus fra 1940. I 1944 kom russerne og tyskerne fikk ikke tid å brenne Ekkerøy slik de gjorde i nesten hele Finnmark og Nord Troms. Derfor er de fleste hus i bygda fra før krigen – ulikt mange andre byer og steder i Finnmark.

En historie om slit

Rundt minnene fra krigens brutalitet ligger det særegne torvlandskapet. Det er spor etter slit og lange arbeidsdager. Hør om hele familien som var med i arbeidet med å ta opp og skjære torv. Den ble kjørt ned på kjelke på vinteren – til trekkfulle små hus med store barneflokker.

Sterke kvinnehistorier

Før det stod fargerike hus på Ekkerøy, bodde folk i jordhytter. Helt siden 1563 har Ekkerøy vært bebodd. I den første tida av en del kvinner som ble beskyldt for trolldom. På 1600-tallet ble 14 av dem brent på bål i Vardø. Dette fordi menn med makt trodde de hadde forhekset skip og forgiftet mennesker. Kanskje likte de ikke den spesielle kvinnekrafta damene på Ekkerøy var i besittelse av.

Fra øy til halvøy

For 200 år siden var Ekkerøy en øy, men jorderosjonens kraft har gjort den landfast. Litt av de samme naturkreftene har skapt lyden av «The rolling stones» i Lykksteinsfjæra ved fuglefjellet. Her kan du finne din lykkestein. Det er en stein som «snakker til deg», har ei linje tvers gjennom seg eller bare er ekstra god å holde i. Når du trenger energi, kan den være god å ha. Men det virker kun hvis du tror på det.
God tur.

Ønsker du andre tips til turer i Varanger:
www.perletur.no
www.ut.no

Velkommen tilEkkerøy!